Wat doet een osteopaat?

  Tijdens het eerste consult gaat een osteopaat opzoek naar de oorzaak van uw klacht. Dit doet hij eerst middels een anamnese waarin er gevraagd wordt naar de kenmerken van uw klachten, gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw klachten, zoals ongevallen, operaties, etc. Ook informatie over de verschillende lichaamssystemen komen aan bod.


  Vervolgens doet de osteopaat zijn onderzoek waarbij de bewegingsverliezen van het bewegingsapparaat, orgaansysteem en cranio-sacraalsysteem beoordeeld worden.Op basis van deze gegevens bepaalt hij de osteopatische behandelstrategie, deze wordt vervolgens ook met u besproken. De behandeling zijn veelal zachte technieken gericht op de oorzaak van de klacht.


  De osteopaat heeft een vijfjarige opleiding gevolgd waarbij veiligheid voor de patiënt altijd voorop staat. Zo doet de osteopaat extra ‘safety’-testen vooraleer er bepaalde technieken worden toegepast. Mocht de osteopaat het nodig achten zal deze u ook doorverwijzen naar uw huisarts.

  “Find it, fix it and leave it alone”
  Andrew T. Still

  Osteopathie 09 ZW min 2

  RamonOsteopathie logo