Nederland Register voor Osteopathie

  Ramon Meuwissen Osteopathie is aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), dit is een onafhankelijke stichting, opgericht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen en de regels en reglementen, zoals opgesteld door en met instemming van de beroepsgroep, te handhaven.

  Bij het ontbreken van erkenning en een wettelijk kader voor osteopathie heeft de beroepsgroep in 1989 een kwaliteitsregister opgericht: het NRO. Sindsdien worden continu werkzaamheden verricht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen. Er zijn regels en reglementen opgesteld om de kwaliteit van beroepsgroep te handhaven.

  Naast wettelijke en door zorgverzekeraars voorgeschreven eisen, controleert het register eisen die zijn beschreven met instemming van de beroepsgroep. Het College voor Osteopathie (CvO) ziet toe op de correcte implementatie en wijziging van de regelgeving. Dit garandeert een door de beroepsgroep gedragen kwaliteitsbeleid wat tevens houdbaar is naar externen (patiënten, overheid, zorgverzekeraars, etc.).


  Tot de kerntaken van het NRO behoren het borgen van de kwaliteit en het handhaven van de regels en reglementen:

  • Het beschermen en bewaken van de veiligheid van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten
  • Borging en het handhaven van de kwaliteit door het hanteren van regels, reglementen, beroepscode en Beroepscompetentieprofiel (BCP) zoals opgesteld door de beroepsgroep
  • Kwaliteitsborging middels registratie en/of accrediteren van scholing, nascholing en bijscholing en het hebben van een Beroepscompetentieprofiel


  Vanuit de kerntaken vloeien de volgende doelstellingen voort:

  • Het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten.
  • Het beschermen van de NRO geregistreerde osteopaat.
  • Het op een goede manier communiceren met alle betrokken partijen


  De middelen om de kwaliteit te borgen:

  • Handhaving van de eisen aan de opleiding en nascholing
  • Handhaving van de eisen aan registratie
  • Handhaving van de eisen aan herregistratie
  • Klacht- en tuchtrecht


  Klacht- en tuchtrecht binnen de osteopathie

  • Het klacht- en tuchtreglement in de osteopathie valt onder toezicht van het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) Om deze zaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende commissies geformeerd:
   • Klachtencommissie (behandelt klachten indien tussenkomst van klachten functionaris onvoldoende is)
   • Commissie van Toezicht (behandelt tuchtzaken)
   • Commissie van Beroep (behandelen van een beroep in een tuchtzaak)


  Indien u met betrekking tot uw klacht niet met uw osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NRO om de klacht daar te melden.

  Osteopathie 09 ZW min 2

  RamonOsteopathie logo